Про систему

1. Чому потрібна нова система комплексного виховання в Україні?

Необхідно визнати, що виховання справжніх лідерів, представників національної еліти, просто неможливе без комплексної системи виховання, яка з раннього віку поступово наділяла б людину необхідним знаннями, навичками та уміннями для особистісного розвитку. Ми бачимо, що за період незалежності в Україні не з’явилося нових лідерів, здатних очолити і повести суспільство європейським шляхом розвитку. Лідерів, які ставлять національні інтереси вище особистих. Адже сучасний український лідер повинен бути не просто професійно підготовленим, але й розуміти та відчувати історію свого народу, його цінності, ідеали, потреби.

Ми отримали у спадок залишки радянської системи виховання, які нині частково інтегровані в національну систему освіти, систему кадетських навчальних закладів, вищі навчальні заклади державного управління. Проте, в нашій державі досі не сформована цілеспрямована та комплексна система виховання, яка б сприяла утворенню патріотичної еліти нації, формуванню нових лідерів суспільства, активних та впливових громадян нашої незалежної України.

2. Як виховати нове покоління національної еліти в сучасній Україні?

Почати потрібно із формування та впровадження комплексної системи виховання громадянина України, свідомого та активного громадянина. А це означає освоєння системи принципів, переконань, ідеалів, традицій, звичаїв, створених впродовж віків українським народом на цій території. Потрібно спочатку відтворити, а в чомусь сформувати заново, картину світу українського народу, і на цій основі сформувати світогляд, ціннісні орієнтири та громадянську позицію індивідів та суспільства.

А створення національної еліти передбачає виховання групи самодостатніх особистостей, які об’єднані спільною національною ідеєю та метою, високими моральними, духовними цінностями, володіють сучасними професійними знаннями та вміннями.

3. В чому полягає унікальність системи виховання «Сила землі»?

Система виховання «Сила землі» передбачає не лише передачу професійних знань, умінь та навичок, але й покликана сформувати картину світу та світогляд української еліти, засновані на національних традиціях нашої землі. На цій основі має формуватися і громадянська свідомість індивідів та суспільства. Вже на цьому рівні архітипічні особливості української традиції поєднуються із сучасними світовими принципами свободи, демократії, громадянської участі та верховенства права. До речі, ці основоположні ліберальні принципи дуже схожі з національними цінностями та ідеалами українського народу, якому завжди була притаманна демократія та самоврядування. Цим і пояснюється європейський вибір нашого суспільства, який нарешті остаточно переміг непритаманні йому радянські принципи управління та світогляду.

4. «Сила землі» буде впроваджуватися на базі загальнодержавної системи освіти чи як незалежна система виховання?

Розроблена система не замінює загальнодержавну систему освіти, проте може доповнювати її, адже передбачає створення комплексної системи громадянського виховання, зростання її вихованців від звичайного члена суспільства до впливового громадянина своєї країни. «Сила землі» може впроваджуватись через систему державних освітніх установ, а може бути реалізована і як окрема практика.

5. Як співвідносяться в системі «Сила землі» напрямки виховання, освіти та розвитку?

Освітньо-виховний процес «Сила землі» є комплексною системою, в якій гармонійно поєднані напрямки розвитку вихованця. Тут розроблена власна програма освіти, яка передбачає оволодіння унікальними знаннями, що практично не викладаються сьогодні в рамках академічної професійної освіти в Україні. Є цілий набір найсучасніших дисциплін, якими мають оволодіти професійні громадські та політичні діячі, покликані розвивати Україну та вести її в світле майбутнє.

Але поняття виховання значно ширше за освіту. Виховання передбачає освоєння таких категорій, як добро і зло, справедливість, гідність, честь, мораль, любов, патріотизм. Глибоке розуміння цих понять необхідне кожній особі для життя в суспільстві, а суспільним лідерам – тим більше.

І ще більш широким поняттям є «розвиток особистості». Кожен з нас має унікальний характер, соціальну природу, фізичні здатності, мрії та бажання, таланти, які необхідно розкрити для досягнення самореалізації та відчуття щастя. Духовний розвиток особистості необхідно ставити на один рівень з освітнім рівнем людини. Тому що освічена людина без достатнього духовного розвитку просто не зможе принести користь для суспільства, а може і наробити біди. Саме тому велике значення в системі «Сила землі» надається морально-духовному розвитку особистості.

6. Які плануються подальші дії з розробки та впровадження системи «Сила землі»?

Наша система передбачає ступеневу систему освіти. Перехід на новий рівень можливий лише після проходження та засвоєння відповідного комплексу знань і умінь попереднього рівня. Розробляються підручники та навчальні посібники з спеціальними програмами, які відповідають потребам сучасного суспільства. Передбачено 7 рівнів розвитку, відповідно до яких складаються навчальні посібники та методичний матеріал.

Враховуючи сучасні світові тенденції розвитку навчання, розроблюється і впроваджується система дистанційного освітньо-виховного процесу, яка доповнюється програмою практичних занять, тренінгів, зборів. Передбачається також створення мережі інструкторів, розподілених за територіальним принципом, що полегшить координацію освітньо-виховного процесу на всій території України.

7. Яким чином буде реалізовуватися освітньо-виховний процес системи «Сила землі»?

Було прийнято рішення, що базовий курс буде ознайомчим і знаходитись у відкритому доступі. Завдяки такому рішенню потенційним вихованцям та їх батькам вдасться зрозуміти основні принципи системи виховання, її методику та направленість.

Після проходження базового курсу абітурієнт здаватиме іспит для підтвердження оволодінням необхідними знаннями для переходу на наступний рівень. Перехід на наступний рівень, тобто вступ у систему «Сила Землі», буде проводитися на конкурсній основі, через проходження вступних іспитів.

Відповідно до нашої ступеневої системи освіти, передбачається поступове проходження кожного з рівнів з урахуванням індивідуальних особливостей вихованця. А завдяки дистанційності освітньо-виховної системи можна буде створити індивідуальний гнучкий графік навчання.

Особливу увагу звертаємо на те, що в системі «Сила землі» будуть застосовуватись сучасні інтерактивні методи навчання. Презентації, обговорення, робота в групах, ігрові методики замінять класичну класно-урочну систему. Потенціал інтерактивних методів давно і дуже успішно використовується в так званій неформальній освіті (конференції, табори, з’їзди), які у великій кількості проводяться сьогодні для нашої молоді європейськими та американськими фондами та установами. Цей потенціал має бути використаний і у системі виховання, заснованій на національних інтересах України.

Комплексність всіх складових курсу системи виховання зможе забезпечити необхідний результат для вихованців. Курс побудований таким чином, що особа отримує задоволення від навчання, відчуває себе частиною колективу та суспільства, постійне прагне нових знань а розвитку. Неможливо навчити всьому, деякі особливості людина пізнає самостійно в процесі навчання. Адже, як казали класики: «Не можна навчити, можна – навчитися!»

8. Яким чином буде відбуватися апробація системи «Сила землі» для впровадження?

Планується співробітництво з освітніми закладами, молодіжними спортивно-творчими таборами, бізнес-таборами, літніми школами виживання, де вперше буде реалізована освітньо-виховна система «Сила землі». Після апробації комплексної системи буде запущений електронний ресурс, який буде вільним для реєстрації абітурієнтів. С часом буде створена і запущена мережа високопрофесійних інструкторів, які будуть координувати діяльність вихованців і проводити кваліфіковані консультації, тренінги, збори, індивідуальні заняття.

9. Система «Сила землі» розрахована на масове впровадження серед молоді чи спрямована на виховання певної категорії осіб?

Система «Сила землі» спрямована на виховання патріотичної еліти нації, формуванню нових лідерів суспільства, активних та впливових громадян України. Національна еліта – це категорія осіб з найвищим соціальним статусом у галузі їх професійної діяльності, це люди з великим інтелектуальним потенціалом і моральними якостями у порівнянні з широким загалом. Враховуючи спрямування комплексної системи виховання «Сила землі», неможливо впровадити масове застосування її освітньо-виховного процесу. «Сила землі» розрахована на обдаровану, талановиту і перспективну молодь, що може становити від 5 до 10 відсотків усіх молодих людей в Україні.

10. Чи існують особливі критерії відбору потенційних вихованців для вступу в систему?

Організація «Сила землі» передбачає виховання молоді від 6 років. Для вступу у програму освітньо-виховної системи необхідно пройти реєстрацію, що відкриє доступ до базового рівня системи. Після його освоєння та успішного проходження іспиту, особа стає вихованцем системи «Сила землі». Система іспитів розробляється не лише для з’ясування рівня знань та вмінь вихованця, але і з метою відстеження розвитку його особистості. Долучитися до програми зможе кожен. Але необхідно буде докласти достатньо зусиль для досягнення успіху. Але національною елітою і мають бути кращі з кращих.

11. Який комплекс знань, умінь та навичок отримають вихованці «Сили землі»?

Ми вже говорили, що в основі виховання «Сили землі» лежать українські національні традиції та сучасні демократичні принципи. Це передбачає:
• Трансформацію вихованців відповідно до концепції активного громадянина;
• Оволодіння професійними знаннями за допомогою проходження комплексу лекційних та тренінгових курсів;
• Освоєння вихованцями основ стратегічного мислення та їх застосування для актуалізації «Проекту Україна»;
• Вивчення українських традицій та фізичний вишкіл.
Ми передбачили теоретичні та практичні курси для виховання національної еліти. Ці курси включають дисципліни, які є важливими для сучасного «впливового» громадянина, для розуміння оточуючих процесів та формування комплексної «картинки світу». Вивчення історії, політології, менеджменту, економіки, права, міжнародних відносин, PR-у, стратегування,психології є базою для успішності будь-якого активного громадянина суспільства. Звісно цей список не є вичерпним, але також необхідно відмітити, що певні дисципліни, які входять до нашої системи, передбачають засвоєння навичок та умінь виключно завдяки тренінгам та практичним заняттям, наприклад: ораторське мистецтво, спічрайтинг, розвиток креативного та стратегічного мислення, комунікацій тощо.
Звісно, враховуючи комплексність системи «Сили Землі», неможливо обійтись без фізичного виховання, що передбачається вишколом. До даного напрямку виховання відноситься курс молодого бійця, стрільба, освоєння бойових та шпигунських технік, спортивного орієнтування.
Програма «Сила Землі» доповнює перераховані вище освітньо-навчальні напрямки вивченням українських традицій та особливостей культури нашого народу. Наприклад: народної творчості українського народу, звичаїв, давньоукраїнської мови, характерницької науки, вивчення та відвідування історичних визначних місць української культури. Основною проблемою сучасних впливових громадян українського суспільства є відсутність розуміння національної ідентичності, культури та самого життя українського народу. Земля має виключну енергетичну, навіть магічну силу. Можна пригадати загальновідомий факт, що частинку рідної землі наші предки, за традицією, носили в ладанці коло серця, – щоб завжди відчувати її захисну силу… Тому сміливо можна зробити висновок: хто вміє відчувати та розуміти свою землю – територію своєї батьківщини, той отримує її силу. Ця сила завжди допомагала славетним героям України. Її має отримати, зберегти і усвідомити нова еліта нашої держави.

12. Яким чином «свідомі» та «впливові» громадяни (вихованці «Сили землі») будуть долучені до системи органів влади різних рівнів?

Вихованці «Сили землі» оволодіють унікальними знаннями, навичками та уміннями, які неможливо опанувати самостійно. А враховуючи отриманий досвід та знання наших випускників, вони будуть мати абсолютну перевагу перед іншими кандидатами. Крім того, вони будуть користуватися контактами системи «Сила землі», груповою силою та взаємною підтримкою один одного та інших прихильників «Сили землі», працюючих у владі. Саме за такою системою противаг і переваг (без отримання пільг та хабарів) відбувається кар’єрне зростання в демократичних суспільствах.

Доступ до влади, участь в управлінні країною – прерогатива кращих з кращих, спеціально навчених людей, вартих довіри всього суспільства, – еліти нації.